saeed project

پروژه دانشگاهی، جزوه های دانشگاهی، آموزش برنامه نویسی و...

پروژه ها

  نام پروژه: بانکداری نسخه2.1 فاینال  
  نوع:برنامه نویسی به زبان ++c
  قیمت: 49000 تومان
  اطلاعات بیشتر
  نام پروژه: ستاره دو جهته نسخه 1.0  
  نوع:برنامه نویسی به زبان ++c
  قیمت: 13500 تومان
  اطلاعات بیشتر
  نام پروژه: راز موفقیت آکیو موریتا بنیانگذار شرکت سونی  
  نوع:پروژه کار آفرینی
  قیمت: 6900 تومان
  اطلاعات بیشتر
  نام پروژه: رسم نمودار میله ای  
  نوع:برنامه نویسی به زبان ++c
  قیمت: 17500 تومان
  اطلاعات بیشتر